Szukasz kursów dostosowanych do swoich predyspozycji?

  Zainteresuj tematem więcej osób:


Biuro Projektu 12-12-17 16:26

Firma Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. zaprasza osoby pozostające bez pracy z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w projekcie: „Aktywność zawodowa kluczem do sukcesu!” nr projektu: RPWM.10.02.00-28-0039/17 Celem projektu jest wyższa aktywność zawodowa oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia u 72 osób należących do grupy docelowej osiągnięta przez realizację kompleksowego wsparcia: identyfikacji potrzeb oraz opracowania IPD, pośrednictwa pracy, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, szkoleń zawodowych i ICT oraz stażu zawodowego od 10.2017 r. do 06.2018 r. prowadzącą do podjęcia zatrudnienia (efektywność zatrudnieniowa). Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie poniższe warunki: - ukończony 30. rok życia, - status osoby bezrobotnej (zarejestrowanej / niezarejestrowanej w Urzędzie Pracy) lub biernej zawodowo, - zamieszkiwanie w woj. warmińsko-mazurskim, na terenie subregionu elbląskiego, na obszarze wiejskim (powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki; m. Elbląg) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dodatkowo, osoby te muszą kwalifikować się co najmniej do jednej z poniższych grup: - osoby długotrwale bezrobotne, - osoby z niepełnosprawnościami, - osoby powyżej 50 r.ż., - kobiety, - osoby o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie: 1. Identyfikacja potrzeb oraz opracowanie / aktualizacja IPD. 2. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. 3. Szkolenia zawodowe i szkolenia ICT, zakończone egzaminami certyfikującymi. 4. Staż zawodowy. 5. Pośrednictwo pracy. Zapewniamy:  profesjonalną kadrę trenerską, wsparcie doradców zawodowych i pośredników pracy,  materiały szkoleniowe,  certyfikowane szkolenia zawodowe,  stypendia szkoleniowe i stażowe,  zwrot kosztów dojazdu,  catering. Okres realizacji: 01.10.2017 r. – 30.06.2018 r. Wartość projektu: 899 732,40 PLN Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 764 823,54 PLN KONTAKT: strona internetowa: [LINK] e-mail: aktywnosc.zawodowa@mcdk.info.pl tel. 506-281-117

Odpowiedz Cytuj


Wróć do tematów

Adres tej witryny: https://dzialdowo.istrefa.com

istrefa gmina Działdowo | istrefa powiat działdowski | istrefa warmińsko-mazurskie | istrefa Polska

Działdowo - miasto, gmina miejska, powiat działdowski, województwo warmińsko-mazurskie - portal lokalny
Kod pocztowy: 13-200


Info

  • Strona nie wymaga rejestracji ani logowania.
  • Każda nowa wypowiedź jest anonsowana na stronie głównej.

Szukaj...


Zgłoś problem...

Zgłoś problem techniczny związany z działaniem portalu.

Zgłoś problem